Baldintzak
· Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:
1. Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.
2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila eginda izatea.
3. Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko ordezkariei Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat hastea proposatu izana.

Onarpena
· Onarpen-eskaera aurkeztu beharko dute sarbide-betekizun guztiak betetzen dituzten ikasle guztiek, Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo baten lehen ikasturtea egin nahi badute, baita bigarren ikasturtea beste ikastetxe batean egin nahi badute ere. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak arautuko du onarpena.
1. Eskaera guztiak onartzeko beste plaza dituzten Oinarrizko Lanbide Heziketako ikastetxeetan eta heziketa-zikloetan, betekizunak betetzen eta onarpen-prozesuan parte hartzen duten ikasle guztiak onartuko dira.
2. Eskaintza baino handiagoa balitza plaza-eskaria, honako onarpen-irizpide hauek aplikatuko dira, lehentasun-ordena honetan:
a) Inskripzioa egitean, Euskal Autonomia Erkidegoan eskolatuta dagoen ikaslea edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken ikasturtean erkidego horretan bertan eskolatuta egon dena.
b) DBHko 3. edo 4. mailara arte ikasketa arruntak egin dituen ikaslea edo curriculum aniztasunaren bidez ikasi duena eta inskripzioaren urte naturalean 17 urte dituena.
c) DBHko 3. edo 4. mailara arte ikasi duena eta inskripzioaren urte naturalean 16 urte dituena.
d) DBHko 3. mailara arte ikasi duena eta inskripzioaren urte naturalean 15 urte dituena.
e) DBHko 2. mailara arte ikasi duena eta inskripzioaren urte naturalean 16 urte dituena.
f) DBHko 2. mailara arte ikasi duena eta inskripzioaren urte naturalean 15 urte dituena.
3. Aurreko paragrafoan adierazitako irizpideen arabera ordenatzeko prozesuaren ondoren helburuko ikastetxean eta heziketa-zikloan plazarik lortu ez duten ikasleek, bigarren fasea, hutsik geratuko liratekeen plazak bete arte.

Azken eguneratzearen data:  2018eko uztailak 06, 08:56
 
 

 

Durangoko Udala - Ayuntamiento de Durango , Barrenkalea 17 Telf: 946030000 Faxa: 946201622 Posta elektronikoa: durango@durango.eus