Durangoko Udal Biblioteka Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionalean sartuta dago; antzeko beste erakunde batzuekin lankidetzan dihardu, eta honako helburu nagusi hauek ditu:

      • Informaziorako eta kultur produktuetarako irisgarritasuna bermatzea.
      • Etengabeko prestakuntza eta gizarteratzea ahalbidetzea.
      • Kultur jardueretan eta irakurzaletasuna bultzatzeko jardueretan parte hartzeko espazio bat eskaintzea.


Se produjo un error al procesar su petición.